Аудиторська фірма

Аудиторська фірма «СОВА» провадить свою діяльність на ринку аудиторських та супутніх послуг з січня 2004 року.

Наші співробітники мають вищу освіту за своєю спеціальністю, великий досвід роботи в аудиторській діяльності, сертифікати аудитора сері А, міжнародні сертифікати САР, АССА; вони щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах та семінарах з аудиту, бухгалтерського обліку та МСФЗ. Також вони є членами Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів, Спілки податкових консультантів України.

У березні 2011 року Аудиторська фірма «СОВА» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних аудиторських послуг, проведений Аудиторською палатою України.

Аудиторська фірма «СОВА» має великий досвід надання аудиторських послуг організаціям, що працюють у різних галузях бізнесу та відрізняються одна від одної формою власності, системами управління й фінансовим станом. Серед клієнтів нашої компанії державні підприємства; будівельні організації; рекламні, туристичні, фармацевтичні й фінансові компанії; виробничі й торговельні підприємства; представництва нерезидентів; некомерційні організації та ін.

Набутий нами досвід дає можливість виробляти обґрунтовані рекомендації для клієнта, спрямовані на оптимізацію управління бізнесом, зниження податково-правових ризиків та покращення фінансових результатів діяльності організації в цілому.

За рахунок поетапного виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених безпосередньо укладеним договором, ми гарантуємо якість наданих послуг відповідно до внутрішньофірмових стандартів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Ми також беремо на себе зобов’язання дотримувати комерційну таємницю Вашої компанії.

Ми впевнені, що наша співпраця стане взаємовигідною!