Документи

Закон України "Про судову експертизу":

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

Наказ "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень":

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: