Судова експертиза та експертне дослідження

Судова експертиза

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов'язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об'єкти, що підлягають дослідженню.

Призначення судово-економічної експертизи здійснюється у справах наступних всіх категорій основними з яких є:

 • кримінальні;
 • цивільні;
 • адміністративні правопорушення;
 • митні;
 • господарські.

Судово-економічна експертиза дає змогу всебічно та обґрунтовано оцінити та розглянути всі аспекти функціонування та діяльності підприємства.

Судово-економічна експертиза допомагає нашим клієнтам у вирішенні таких питань:

 • визначення частки майна, що підлягає виплаті учаснику в результаті його виходу зі складу засновників;
 • встановлення документального підтвердження нецільового використання кредитних коштів;
 • встановлення документального підтвердження заниження об’єкта оподаткування;
 • встановлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування заробітної плати, інших виплат;
 • встановлення документального підтвердження заниження об’єкта оподаткування за актом податкової інспекції;
 • встановлення документального підтвердження повноти повернення кредиту та погашення відсотків.

Ми робимо все можливе для встановлення об'єктивної і достовірної інформації про діяльність підприємства, висвітлення всіх виявлених фактів і закономірностей, і визначення їх впливу на результати діяльності, встановлення причин негативних подій, а також напрямів та джерел покращення фінансового стану підприємств.

Експертне дослідження

Експертне дослідження – це дослідження експертом (спеціалістом) на основі спеціальних знань, об’єктів, які містять інформацію про обставини фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та пов’язаними з цією діяльністю сплатою податків.

Досить часто після документальних перевірок податкових органів у підприємців виникають питання щодо правомірності донарахування податкових зобов'язань та застосування штрафних санкцій. Одним із способів встановлення об'єктивної істини є проведення експертного дослідження.

Експертне дослідження проводиться з ініціативи підприємства або фізичної особи, у випадку виникнення необхідності  вивчення документів бухгалтерського і податкового обліку та звітності на відповідність їх чинному законодавству України.

Експерт проводить дослідження первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності, документів про економічну діяльність, фінансово-кредитні операції і встановлює відповідність оформлення господарських операцій вимогам чинного законодавства.

Серед переваг експертного дослідження основними можна виділити те що:

 • експертне дослідження значно прискорює розгляд справи в суді;
 • під час судового засідання експертне дослідження має доказову силу та прирівнюється до речового доказу;
 • незгода з експертним дослідженням повинна бути обґрунтованою та  вмотивованою.

Експертне дослідження дає змогу всебічно та обґрунтовано оцінити та розглянути всі аспекти функціонування та діяльності підприємства.

Експертне дослідження допомагає нашим клієнтам у вирішенні таких питань:

 • визначення частки майна, що підлягає виплаті учаснику в результаті його виходу зі складу засновників;
 • встановлення документального підтвердження нецільового використання кредитних коштів;
 • встановлення документального підтвердження заниження об’єкта оподаткування;
 • встановлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування заробітної плати, інших виплат;
 • встановлення документального підтвердження заниження об’єкта оподаткування за актом податкової інспекції;
 • встановлення документального підтвердження повноти повернення кредиту та погашення відсотків.

Перевагою дослідження фахівця-економіста є те, що питання, які виносяться на дослідження, формулює саме підприємство. Тому, його інтереси не залишаться без уваги. А надалі, висновок фахівця-економіста може бути використаний підприємством у судовому процесі як доказ.

Взаємовідносини з нашими партнерами і клієнтами ґрунтуються на принципах суворої конфіденційності*!

* Експерту забороняється розголошувати без дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не повідомляти будь-кому, крім органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), чи суду про хід проведення експертизи та її результати.