Бюро судових експертиз

Судова експертиза, як один з правових інститутів, відіграє важливу роль у встановленні обставин справи та істини в цивільному, арбітражному, кримінальному та адміністративному судочинстві.

Українське незалежне науково-дослідне бюро судових експертиз «СОВА» спеціалізується на проведенні незалежних судових експертиз і досліджень.

Наші фахівці атестовані Міністерством юстиції України, отримали відповідні свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за спеціальностями:

 

Наші експерти внесені до єдиного реєстру атестованих судових експертів.

Володіння спеціальними знаннями надає сторонам кримінального провадження ширші можливості в доказуванні обставин справи. Залучати експерта може як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Зокрема, сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, зокрема обов’язкової.

Наші експерти виконують судово-економічні, інженерно-технічні та товарознавчі експертизи, дотримуючись принципів верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження, при цьому виконуючи різні за процесуальними ознаками судово-економічні експертизи, а саме:

  • первинні;
  • повторні;
  • комісійні;
  • комплексні.

Наші фахівці проведуть дослідження і завжди зроблять об’єктивний висновок.